सूचना तथा समाचार

लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

मिति २०७२-१०-२५ र २६ गते संचालन भएको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक भ‍एको छ।सफल हुनुभएको उमेदवारहरुलाई हार्दिक बधाई।

नगरपालिकामा पहिचान भएका गरिव घरपरिवारहरुको प्रारम्भिक सूचि सम्वन्धमा

आ.व २०६९/७०मा गरिव घरपरिवार पहिचान परिचयपत्र ब्यवस्थापन तथा वितरण जिल्ला समन्वय वोर्डद्वारा संकलन गरिएको तथ्याङ्का आधारमा रामेछाप जिल्लामा पहिचान भएका गरिव घरपरिवारहरुको प्रारम्भिक सूचि यस लिङ्कमा http://goo.gl/jklSTA हेर्न सकिन्छ।(जानकारिको लागि नगरपालिकाको सा

Pages