FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बोलकबोल सम्वन्धी सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।।।

आशयको सूचना

मन्थली कोपिला बाल पत्रिका संयोजन सम्पादन र छपाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना २०८०।०१।१२

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environmental Examination-IEE) को प्रस्ताव आव्हानको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित २०८१।०१।०८

Pages