FAQs Complain Problems

समाचार

छुट जग्गा दर्ता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर फिल्ड निरिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था वाहेक सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  •  निवेदन,
  • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
  •  फिल्ड बुक
  •  नाता प्रमाणित
  • मृत्युदर्ता
  •  नागरिकता / जन्म दर्ता
  • नापी नक्साको फोटोकपी